Rälsarbeten förorsakar undantagsrutter för spårvagnar 5–12.7

Rälsarbeten på Unionsgatan och Kajsaniemigatan förorsakar undantagsrutter för spårvagnarna 5–12.7. Arbeten påverkar spårvagnslinjer 3, 6, 6T, 7A, 7B och 9.

Rälsarbeten på Unionsgatan och Kajsaniemigatan förorsakar undantagsrutter för spårvagnarna i centrum 5–12.7. Arrangemangen påverkar spårvagnslinjer 3, 6, 6T, 7A, 7B och 9. Arbeten utförs på Unionsgatan 5–6.7 och på Kajsaniemigatan 6–12.7 varför undantagsrutterna ändras då rälsarbeten byter plats. Busslinjer 3X och 9X ersätter spårvagnar under arbeten på Unionsgatan.

Undantagstrafik sön. 5.7 ca kl. 2 – mån. 6.7 kl. 5

Spårvagnslinjer 3, 6 och 6T trafikerar via Mannerheimvägen och Helsingegatan. Spårvagnslinje 3 kör inte via Brunnsgatan och Hagnäs till Idrottshuset och spårvagnslinjer 6 och 6T kör inte sträckan Brunnsgatan – Tavastvägen.  

Spårvagnslinje 7A avgår i Böle från Bangårdsvägen och fortsätter längs Backasgatan via Sturegatan till Helsingegatan och vidare via Rosavillagatan längs Mannerheimvägen norrut. Spårvagnslinje 7B kör samma sträcka i den motsatta riktningen. Spårvagnslinjer 7A och 7B kör inte sträckan Mannerheimvägen – Alexandersgatan – Kronohagen – Tavastvägen – Backasgatan ända till Sturegatans korsning.

Spårvagnslinje 9 kör i båda riktningarna från Simonsgatan via Brunnsgatan till Salutorget varför linjen inte trafikerar mellan Kajsaniemigatan och Böle.

Ersättande busslinjer 3X och 9X kör 5–6.7

Busslinje 3X trafikerar från Berghäll via Hagnäs till Kampen rutten Västra Brahegatan – Berghäll – Kajsaniemigatan – Brunnsgatan – Fredriksgatan. I Kampen avgår bussen från Malmbrinken och kör längs samma rutt tillbaka till Berghäll.  

Busslinje 9X avgår i Böle från Bangårdsvägen på hållplats för spårvagnslinje 7B och kör längs Industrigatan till Berghäll och fortsätter till Kampen längs samma rutt som busslinje 3X.

Båda busslinjerna använder i riktning från Hagnäs hallplats 2058 "Järnvägstorget" som är den bästa hållplatsen att byta till spårvagnslinjer 3 och 6.

Kartor över undantagstrafik 5-6.7

Spårvagnslinje 3

Spårvagnslinjer 6/6T

Spårvagnslinjer 7A/7B

Spårvagnslinje 9

Ersättande buss 3X

Ersättande buss 9X

Undantagstrafik mån. 6.7 kl. 5 – sön. 12.7 ända till trafikens slut

Spårvagnslinjer 3, 6, 6T och 9 trafikerar fr.o.m. måndagsmorgonen 6.7 ända till söndagen 12.7 via Kronohagen rutten Elisabetsgatan – Snellmansgatan – Alexandersgatan i stället för Kajsaniemigatan. Spårvagnslinjer 3, 6 och 6T fortsätter längs Alexandersgatan till Mannerheimvägen och vidare till sina egna rutter. Spårvagnslinje 9 återvänder från Alexandersgatan längs Mikaelsgatan till Brunnsgatan.

Ingen av linjerna använder hållplatsparen ”Fölskvären” (0305 och 0306) och ”Kajsaniemi” (0303 och 0304) på Kajsaniemigatan. Dessutom använder spårvagnslinjer 3, 6 och 6T inte heller hållplatser ”Järnvägsstationen” (0301) och ”Brunnsgatan” (0302) på Brunnsgatan.

Karta över undantagstrafik 6-12.7

Rälsarbeten förorsakar stockningar i Kajsaniemi

Även bilister, cyklister och fotgängare ska förbereda sig på undantagsarrangemang och stockningar p.g.a. rälsarbeten 4–17.7.2015. Arrangemangen gäller på Unionsgatan mellan Elisabetsgatan – Långa bron samt på Kajsaniemigatan mellan Vilhelmsgatan – Elisabetsgatan.

För bilister lönar det sig att använda ersättande rutter i den mån det är möjligt.

Motorfordon: I riktning från Kajsaniemistranden och Broholmsstranden är den obligatoriska körriktningen till höger. Vid byggplatsen är ställvis endast en fil i bruk.

Cyklister och fotgängare: Skyddsvägarna stängs vid byggplatsen och den lätta trafiken styrs genom de bredvidliggande skyddsvägarna.

Rälsarbeten på Unionsgatan och Kajsaniemigatan är en fortsättning till förra sommarens arbeten. HST beställer arbetet och Lemminkäinen är entreprenören.

Entreprenören beklagar det eventuella besväret.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.