Rälstransporter för Västmetron har inletts

Rälstransporter för sträckan för Västmetron har kommit i gång. HST transporterade de första rälsarna längs metrobanan från Nordsjö hamn till Gräsviken natten mellan söndag och måndag.

Transporterna fortsätts tills de sista rälsarna har installerats i Mattby på sensommaren. Bansträckan från Gräsviken till Mattby är 14 kilometer lång.

Läs mer på HST:s webbsidor
 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.