Rättelser i tidtabellsboken

Tyvärr finns det några tryckfel i den trycka tidtabellsboken för vinterperioden som har listats nedan. Uppdaterade och korrigerade tidtabeller finns i alla våra elektroniska tidtabellstjänster.

De korrigerade tidtabellerna finns också i sektionen Tidtabeller i utskrivbar form.

Rättelser i tidtabellsboken

s. 83: Det står ett fel trafikföretag vid busslinje 30 i tidtabellsboken: det ska vara Åbergin Linja, tfn 09 884 2589. Också bussens rutt har ändrats en aning: linje körs längs Bölegatan då Lokvägen är stängd. Uppdaterad linjekarta

s. 485: Avgångar för busslinje 107 från Storåker avgår en minut tidigare än vad står i tidtabellsboken.

s. 496: I tidtabellen för busslinje 112 står det endast fre. men bussen körs mån–fre.

s. 522: I tidtabellen för busslinje 158 står det endast fre. men bussen körs mån–fre.

s. 524: I tidtabellen för busslinje 160 står det endast fre. men bussen körs mån–fre.

s. 573: Lördags- och söndagsavgångar saknas i tidtabellen för busslinje U280.

s. 606: Det står i tidtabellsboken att busslinje 415 avgår från plattform 31 på Elielplatsen. Bussen avgår dock från plattform 26.

s. 674: Avgångstider för busslinje 551 från Westendstationen och från Böle har bytt platser, dvs. avgångstider från Böle är i verkligheten avgångstider från Westendstationen i tidtabellsboken och tvärtom.

s. 781: Tidtabellen för busslinje 633 saknas i boken.

s. 789: Det står i tidtabellsboken att busslinje 712 avgår från plattform 2 i Dickursby. Bussen avgår dock från plattform 10.

s. 866: Det står i tidtabellsboken att avgångar för busslinje 908 kl. 12–17 avgår varje heltimme. I verkligheten avgår bussarna 10 minuter senare, dvs. kl. 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10 och 17.10.

s. 929: I kartan över närområdet i Kampen kör busslinje 17 längs Simonsgatan och Urho Kekkonens gata även i riktning mot Femkanten. Bussen kör denna rutt endast i riktning mot centrum och längs Norra Järnvägsgatan i riktning mot Femkanten.

s. 932: I plattformskartan på Järnvägstorget saknas busslinje 65A i riktning mot Drumsö. Bussen till Drumsö avgår från plattform 15.

s. 942: Terminalkartan på Westendstationen: busslinje 551 avgår från plattform 5 och busslinje 510 stannar på plattform 3. Uppdaterad terminalkarta

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.