Resekort blir ett nytt blått HRT-kort 2016

HRT:s resekort byts till nya kort nästa år. Kortbyten inleds på hösten 2016. Korten byts så att de passar ihop med den nya zonmodellen. I och med de nya resekorten blir det möjligt att ladda korten på nätet. Dessa båda tas i bruk uppskattningsvis under år 2017.

Det nya HRT-kortet som ersätter resekortet är stamkundens klackkort. Kortägaren får alla förmåner som HRT erbjuder sina kunder, dvs. förmånliga biljetter samt förmåner som HRT:s partners erbjuder: med kortet får du t.ex. rabatt på olika evenemangsbiljetter, caféer och kvartersbutiker. Dessutom får kortägaren förmåner i HRT:s kommande webbutik.

Det nya HRT-kortet är blått med HRT:s logo och de bekanta piktogrammen för kollektivtrafiken. Bakom det visuella anblicket är Helsingforsregionens karta som är fylld av mångsidiga trafikmedel, rutter och tjänster, allt det som det nya HRT-kortet erbjuder. I kortets centrum är kunden som får njuta av smidiga resor samt olika tjänster och förmåner omkring sig.

”Vi är mycket nöjda med kortets nya och pigga utseende. HRT får äntligen ett kort som ser ut som sig själv. HRT-kortet blir en nyckel till våra kunders vardag. Med kortet kan man resa såsom förut men kortet får nya betydelser också som ett stamkundskort”, säger HRT:s kommunikations- och marknadsföringsdirektör Mari Flink.

Samtidigt förnyas också utseendet för engångskort. Namnet på det nya kortet är gästkort och på kortet laddas också i fortsättningen dygnsbiljetter. Det visuella anblicket för det vita gästkortet baserar sig på samma kartbild som HRT-kortet. Kortet är illustrerat med kollektivtrafikpiktogram som berättar om mångsidiga resmöjligheter som kortet erbjuder i regionen. Utseendet för de båda korten har designats av HRT:s designbyrå Kokoro&Moi.

De nya HRT-korten skaffas till en början en miljon stycken. Deras livslängd är ca 5 år och upphandlingen konkurrensutsätts i vår. Förra gången förnyades resekorten 2009–2010.

Mer information:
Eeva Jakobsson, projektchef, kommunikation för Biljett- och informationssystem
Mari Flink, kommunikations- och marknadsföringsdirektör

Bild av de nya korten som tas i bruk år 2016:
HRT-kort
Gästkort
Beskrivning av det nya visuella anblicket för korten av Kokoro&Moi

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.