Resekortsärenden sker i Dixi fr.o.m. den 15 januari

Samservicekontoret i Dickursby som betjänar HRT:s resekortskunder flyttar till Dixis lokaler den 15 januari. Samservicekontorets namn är i fortsättningen Vanda-info.

Servicestället i Dickursby på adressen Banvägen 7 stängdes på fredagen 9.1. Servicestället är stängt p.g.a. flyttningen 12–14.1. Det närmaste servicestället för resekort som är öppet är i Korso. Vandaborna kan också besöka HRT:s serviceställen i Böle eller vid Järnvägstorget.

Dickursby bussterminal flyttade i anslutning till det nya byrå- och affärscentret, på gatunivå i Dixi den 1 januari. Ibruktagande av den nya terminalen påverkade rutter och tidtabeller för bussar som kör via Dickursby. En ny gångförbindelse till plattformar för närtåg öppnades via stationsbron som går över spår.

Sök försäljningsställe

Läs mer om ändringar i Dickursby

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.