Ringbanan: direkt ingång till flygplatsen beräknas öppnas i december

Tidtabellen för öppnandet av den direkta förbindelsen mellan terminalerna på Helsingfors-Vanda flygplats och tågstationen har uppdaterats. Ingången vid flygplatsterminalen beräknas kunna öppnas i slutet av december. Till dess kan passagerare använda ingången vid Datavägen som har både gång- och bussförbindelse till terminalerna T1 och T2. Dessutom förbättrar HRT pendlingstrafik i området genom att starta en ny busslinje.

Enligt den nuvarande planen öppnas ingången till terminalen för passagerare i slutet av december, när hissarna kan tas i bruk och förbindelsen därmed kan öppnas. Arbeten med rulltrapporna vid ingången fortsätter även under början av nästa år.

Orsaken till att öppnandet av ingången försenas är att byggarbeten vid ingång som är av stål och glas har visat sig att vara mer krävande än väntat. Glasskivorna ska hissas ner en i taget i upp till trettio meters djup. Placeringen av skivorna sker i ett mycket trångt utrymme. - Vid sidan av placeringen av glasskivorna är installation av de långa rulltrapporna mycket tidskrävande, eftersom de över 60 meter långa rulltrapporna (sammanlagt 3 st.) kommer att installeras ett element åt gången. Ett element är drygt 10 meter långt och sju ton tung, och den slutliga monteringen sker i schaktet, berättar Juha Kansonen, projektchef vid Trafikverket.

Ingången vid Datavägen betjänar passagerare till dess att den direkta ingången till terminalen kan öppnas. Ingången ligger på 350 meters gångavstånd från terminal 1 och på ca 700 meters avstånd från terminal 2. Också bussen trafikerar mellan Datavägen och terminalerna T1 och T2 ända till att den direkta ingången till flygplatsen blir färdig. Bussarna kör ungefär med fem minuters mellanrum.

Ny pendlingslinje 617

HRT startar en ny busslinje 617 för att förbättra förbindelser från Tavastvägen och Backasgatan till flygplatsen. Den nya linjen mellan Hagnäs och flygplatsen ska underlätta resandet för dem som behöver byta färdmedel både i början och i slutet av Ringbanan på grund av att ingången till flygplatsen inte är färdig.

Linje 617 trafikerar mellan Hagnäs och Flygplatsen med 30 minuters mellanrum under rusningstider. Linjens rutt går via Tusbyleden och Ring III så att linjen betjänar även de passagerare vars arbetsplats ligger vid korsningen av Ring III och Flygstationsvägen.  Den nya linjen startar 16.11.2015.

– Linje 617 förstärker kollektivtrafikutbudet till flygplatsen. Det är dock inte längre så trångt ombord på bussarna på linje 615 som i augusti när linjens rutt ändrades. Vi tror att linje 617 kommer att bli en pendlingslinje eftersom den inte kör till stadskärnan dit turisterna ofta vill åka. Hagnäs är en bra ändhållplats eftersom området har goda trafikförbindelser. Vi kommer att öka antalet platser på linje 615 genom att börja trafikera linjen med större boggibussar, säger Tero Anttila, HRT:s direktör för avdelningen av kollektivtrafikplaneringen.
 


 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.