Ringbanans tåg stannar på alla stationer

HRT har fattat beslutet om Ringbanans stationer som öppnas för trafik i juli. Tågen stannar på alla stationer längs rutten. Beslutet baserar sig på testkörningar i början av april.

”Att tågen stannar på alla stationer är en lätt rutt att minnas för kunder. Alternativet förlänger inte heller restiden till flygplatsen avsevärt. Restiden från Helsingfors via Dickursby är 27 minuter och via Myrbacka 32 minuter”, säger avdelningsdirektör Tero Anttila från HRT.

Två olika trafikeringsmodeller undersöktes. Att tågen stannar på alla stationer var ett alternativ och ett annat var att tågen skulle ha kört om Kottby, Mosabacka och Ilmala. På basis av testkörningar visade det sig att sådana tidsbesparingar inte kunde fås att omkörningen skulle vara grundad.

Bokstavstecknen för Ringbanans tåg är I för tåg som kör moturs från Helsingfors och P för tåg som kör medurs från Helsingfors. Tågtecknet M blir i historien. Annars ändras inte närtågens bokstavstecken och stationer där de stannar. De slutgiltiga tidtabellerna blir färdiga i maj. I dagstrafiken är turtätheten för Ringbanans I- och P-tåg 10 minuter, kl. 19–22 är turtätheten 15 minuter och under de lugnaste timmarna kl. 4–6 och kl. 22–24 är turtätheten 30 minuter. Det sista tåget från flygplatsen avgår ca kl. 1.15 då också flyg som anländer vid midnatt har tågförbindelse till centrum.

Ringbanan är också en betydande tvärgående förbindelse

”Nu på tröskeln till öppnande av Ringbanan kan vi säga att den kommande sommaren är revolutionerande i spår- och flygtrafiken i Finland eftersom nu kommer man för första gången till flygplatsen med tåg. Det betyder också omvälvning i kollektivtrafiken i Vanda. Tvärgående trafik mellan östra och västra Vanda är effektivare och tätare än tidigare och går allt starkare på spår. I augusti ändras busslinjenätet i Vanda grundligt då det egentliga anslutningslinjenätet tas i bruk”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

Mer information: www.hsl.fi/sv/ringbanan

Utseende för närtågens linjekartor och tidtabeller förnyas

Utseende för närtågens linjekartor, tidtabeller och kartor över närområdet på stationer ändras på den kommande sommaren. Som beställare av Helsingforsregionens tågtrafik ansvarar HRT också om områdets passagerarinformation. HRT:s syfte är en logisk och intuitiv helhet. För närvarande finns det på stationer material producerat av flera olika aktörer och intrycket är brokigt. Inom HRT-området finns sammanlagt 41 stationer.

”Över 7 000 personer deltog i uppskattning av infomaterialens utkast som var till påseende på centralstationen och på nätet och vi fick över 3 000 kommentarer av dem. Det är fint att HRT:s material väcker så stort intresse”, säger Jarno Ekström, chef för service design vid HRT.

Linjekarta (utkast)


Mer information
Trafikering: avdelningsdirektör Tero Anttila, tfn 050 555 2932 eller gruppchef Arttu Kuukankorpi, tfn 040 505 2226.
Passagerarinformation: chef för service design Jarno Ekström, tfn 040 140 8146.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.