Rulltrapporna på Kampens metrostation förnyas

Rulltrapporna på Kampens metrostation kommer att renoveras under sommaren och hösten.

Först förnyas den vänstra rulltrappan sett från plattformsnivå. Rulltrappan är ur bruk ända till slutet av augusti. I mitten av september fortsätts arbetet med renoveringen av den högra rulltrappan.

Mer information på HST:s webbsidor

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.