Säg din åsikt om stomlinjeplanerna!

HRT håller på att planera en ny stombusslinje 500 som skulle köra mellan Hertonäs och Munkshöjden och gå via Böle.  Linjens syfte är att ersätta Helsingfors busslinjer 58 och 58B.
 
I september kan du delta i planeringen av gator och hållplatser på webbplatsen för Helsingfors stadsplaneringskontor.  Trafikplanerna finns till påseende fram till 18.9 på adressen http://www.ksv.hel.fi/keskustelut/.
 
Planen om en ny stombusslinje baserar sig på utvecklingsplanen för tvärgående trafik i HRT-området där tvärgående stomförbindelser och stomlinjer utvecklas utanför spårtrafikens influensområde.
 
Ett av HRT:s strategiska mål är att öka kollektivtrafikens färdsättsandel i den tvärgående trafiken.

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.