Sommartidtabellerna träder i kraft 15.6

HRT:s kollektivtrafik övergår till sommartidtabeller på måndagen den 15 juni. Sommartidtabeller för bussar, spårvagnar, närtåg och metro finns redan i Reseplaneraren då söket riktas till sommarperioden. Sommartidtabellerna i utskrivbar form har också publicerats på hsl.fi.

Sommartidtabellerna gäller i HRT-området 15.6–9.8.2015 med undantag av några avvikelser.

Sommartidtabeller i utskrivbar form

Ändringar i busstrafiken 15.6

Rutten för busslinje 805 (Östra centrum – Kvarnbäcken) ändras så att bussen inte längre kör via Olofborgsvägen och Östra centrums simhall.

Sibbos interna busslinje 996 (Söderkulla – Kitö) trafikerar under sommaren med linjetecknet 996K som går via Spjutsunds brygga. Busslinjen har under sommaren en avgång mot båda riktningarna från måndag till fredag.

Trafikeringen på skolbusslinjerna har avslutats redan 1.6. Dessa busslinjer är Helsingfors interna busslinje 91, Esbos interna busslinjer 70 och 71 samt Vandas interna busslinjer 37, 38, 44, 75 och 88. Trafikeringen på Sibbos interna busslinjer 984, 992, 993 och 994 avslutades också 1.6. Busslinje 994K återvänder i trafiken 15.6 då sommartidtabellerna träder i kraft.

U-linjernas bussar övergick till sommartrafik redan 1.6.

Busslinjerna 58, 58B, 504, 505 och 506 kör på undantagsrutt i Böle ända till 21.6. (Mer information om trafikarrangemangen i Böle under sommaren)

Ändringar i spårvagnstrafiken 15.6

Spårvagnslinje 8 kör fr.o.m. 15.6 i båda riktningarna på undantagsrutt Tavastvägen – Sturegatan – Västra Brahegatan – Helsingegatan. Orsaken är gatuarbeten på Helsingegatan. Undantagsrutten gäller ända till 9.8.

Spårvagnslinje 9 kör på undantagsrutt 27.7–9.8 av samma orsak och kör i båda riktningarna rutten Karlsgatan – Helsingegatan – Västra Brahegatan – Sturegatan – Aleksis Kivis gata.

Spårvagnslinjerna 7A och 7B kör på undantagsrutt under sommaren p.g.a. gatuarbeten i Böle och busslinje 7X ersätter sträckan mellan Böle station och Tölö. Arrangemanget pågår ända till 30.8.

Mer information om trafikarrangemangen i Böle under sommaren

Ändringar i metrotrafiken 15.6

Metro trafikerar under sommartidtabellsperioden även under rusningstiden med fem minuters mellanrum på sträckan Gräsviken – Östra centrum. På sträckor Gräsviken – Mellungsbacka och Gräsviken – Nordsjö är turtätheten tio minuter hela dagen. Orsaken är renoveringen av Kvarnbäckens station då endast ett spår är i bruk.

Mer information om metrons trafikarrangemang på sommaren

HRT ger inte ut sommartidtabellsböcker

HRT ger inte ut tidtabellsböcker denna sommar heller. Sommartidtabellsperioden pågår endast åtta veckor och hösttidtabellerna träder i kraft redan 10.8. Dessutom använder allt flera passagerare webb- och mobiltjänster som det finns ett stort utbud av för att hitta information om tidtabeller.

Linjevisa tidtabeller på lösblad finns att få ombord på bussarna och spårvagnarna samt på HRT:s serviceställen i Järnvägstorget, Östra centrum och Böle. Ett regionalt utbud av tidtabeller på lösblad finns att få på samservicekontor i Esbo och Vanda. U-linjernas tidtabeller finns att få ombord på linjens buss.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.