Spårpoesi gläder spårvagns- och metropassagerare fr.o.m. 17.8

Poem finns igen på vägen och syns i Helsingfors metro- och spårvagnar som en del av Diktmånen-festivalen 17–30.8.

Dikter av tjugo inhemska poeter kommer att ställas ut till påseende på spårvagnarnas och metrotågens elektroniska skärmar och på postrar på stationer. Bl.a. dikter av Heli Laaksonen, Claes Andersson och Aulikki Oksanen finns med. På spår funderas i år resandet, ankomst, avgång, avstånd och att gå vilse. Därtill delar spårvagnsförarna ut diktpostkort till passagerarna.

Projektet Poem på vägen är en del av Diktmånen som är en samarbetsfestival för Helsingfors festspel. Projektet är ett resultat av ett samarbete mellan Nuoren Voiman Liitto, HRT och HST.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.