Stomlinje 560 inleder trafikeringen 10.8

Metroliknande hög turtäthet, förstklassiga omstigningsförbindelser på centrala spårtrafikens stationer och rutt som går genom över en kilometer lång tunnel. Allt detta är HRT:s nya stomlinje 560 som inleder trafikeringen på måndagen den 10 augusti.

Stomlinje 560 erbjuder en ny och effektiv tvärgående förbindelse mellan Nordsjö och Myrbacka och kompletterar samtidigt HRT:s stomlinjenät. Stomlinjenätet omfattar utöver närtåg och metro även stomlinjebussar. Den första stomlinjebussen 550 trafikerar redan mellan Östra centrum och Westendstationen. Den nya stomlinjen 560 skapar ett nordligare alternativ i HRT-områdets tvärgående stomlinjenät.

Stomlinje 560 erbjuder smidiga omstigningsförbindelser såväl till metron som till tågen på Ringbanan då rutten går via fyra metrostationer och två järnvägsstationer.

Mer information: www.hsl.fi/sv/stomlinje560

Runkolinjan 560 bussi alittaa Keskupuiston Paloheinäntunnelissa.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.