Tänk om linje 550 skulle gå på spår? Kom och diskutera den 4 februari

Välkommen att ge idéer om hur skulle stomlinje 550 på spår se ut? Åggelbys Jokermässa arrangeras den 4 februari kl. 15.30–19.30 på Åggelby Societetshus, Larin Kyöstis väg 7. Under mässkvällen kan du diskutera med en bred planerargrupp om allt från stora helheter ända till enskilda tomtvisa lösningar. Följande kväll den 5 februari arrangeras en öppen planeringsverkstad på samma plats om föregående kvälls mest centrala teman.

Programmet på Jokermässan:

  • På onsdagen 4.2 kl. 15.30–19.30 finns på mässavdelningar:
  • Helhetsbild om den ännu mer kompakta omgivningen runt Spårjokern
  • Flera spårvagnar till Helsingfors? – spårvägarnas roll och omfattning av spårvägsnätet på lång sikt
  • Projektplanering av Spårjokern har kommit i gång – tidtabell och beslutsfattande
  • Åggelby centrum utvecklas som ett tätt centrum av boende, arbete och tjänster
  • Landshövdingsvägen avskärs för privatbilarna – är det nödvändigt?
  • Omgivningen i den västra änden av Ståthållarvägen till en urban gata
  • Omgivningen på Baggbölevägen och Britasvägen
  • Kompletterande byggande på tomter – processen för kompletterande byggande och stadens ersättningar för bostadsaktiebolag

Societetshusets café är öppet, betalning endast med kontanter!

På torsdagen 5.2 kl. 17.00–20.00 planeringsverkstäder

På torsdagen 5.2 fördjupas behandlingen av föregående kvälls teman i planeringsverkstäder där man kan komma med sina idéer. Arbetande börjar kl. 17 så kom på plats i god tid. Teman för verkstäder bestäms på basis av publikens önskemål, dvs. vilka teman kommer fram på föregående dags mässkväll.

Anmäl dig till verkstäder på Jokermässan 4.2. Genom att anmäla dig säkrar du platsen i gruppen för det tema du önskar. På basis av anmälningar kan vi även reservera lite kvällsmål vid sidan av arbetande.

Välkommen med!

Planeringen av Spårjokern har nu framskridit till projektplaneringsskede. Under projektplaneringen utarbetas planerna om banan, hållplatser, depå och ändringar till gator som banan förutsätter med sådan noggrannhet att man får tillräckliga uppgifter för beslutsfattande om banans kostnader och påverkningar.

Ramboll Finland Oy och WSP Finland Oy fungerar som huvudkonsulter för projektplaneringen.

Projektplaneringen tar ca ett år. Efter det kan man fatta beslutet om byggande av banan och inleda byggandeplaneringen av banan samt anskaffningsprocessen av vagnar. Helsingfors och Esbo stadsfullmäktige fattar beslutet om byggandet. Syftet är att banan är färdig för trafik senast år 2020–2022, då trafikeringsavtal för linje 550 (Bussjokern) går ut.

Läs mer och anmäl dig

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.