Tidtabellssök fungerar normalt igen

Tidtabellssök på HRT:s webbtjänst fungerar normalt igen. Det fanns störningar i tjänsten under måndagsförmiddagen men felet har nu reparerats.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.