Under den urbana överlevnadsdagen 22.4 övas hur man förbereder sig på extrema väderförhållanden

Blixtar belyser staden, vind fäller träd på spårvägsrälsar och omkring flygande lösgods spärrar körleder. Resor för tusentals människor avbrytas och omedvetenhet förorsakar ångest då trafiken stannar. Situationen kan i framtiden vara mycket verklig. Extrema väderförhållanden och hur man förbereder sig på dem är teman för den urbana överlevnadsdagen.

På onsdagen 22.4 kl. 12–18 arrangeras den urbana överlevnadsdagen på Glaspalatsets torg. Syftet med dagen är att väcka diskussion om klimatförändringen och hur man klarar sig den. HRT är med under dagen och berättar hur man har förberett sig på kollektivtrafikens undantagssituationer p.g.a. extrema väderförhållanden.

”HRT presenterar i evenemanget kollektivtrafikens undantagsarrangemang med hjälp av kartor och berättar hur man får bäst information om störningar. Vi vill också lyfta fram hållbara färdsätt som ett medel att hejda klimatförändringen”, konstaterar Tarja Jääskeläinen, chef för mobilitetsstyrning vid HRT.

I evenemanget finns upplevelseställen, såsom stormcontainer, vindmaskin och det heta kontoret. Dessutom erbjuds informationsinslag och guidning hur klimatförändringen påverkar, hur man kan förbereda sig på den och hur man klarar sig i extrema väderförhållanden. På plats finns också räddningsbranschens aktörer samt uppvisningar, sakkunnigintervjuer och mycket information om hur man kan förbereda sig på det värsta.

Helsingforsregionens miljötjänsters Klimatinfo arrangerar den urbana överlevnadsdagen. Utöver HRT är även Helen, hundförening Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat, Helsingfors stad, Helsingfors stads räddningsskola, Helsingfors Räddningsförbund, Meteorologiska Institutet, Röda Korsets Helsingfors och Nylands distrikt, Stara, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, Finlands miljöcentral, Arbetshälsoinstitutet och Nylands Räddningsförbund med i evenemanget.

Mer information om den urbana överlevnadsdagen finns här.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.