Utrop kommer till bussar och spårvagnar – HRT testar utropsröst i trafikmedel

Buss- och spårvagnspassagerare i HRT-området får njuta av allt bättre information då utrop och skärmar som berättar om följande hållplats tas i bruk i alla bussar och spårvagnar i HRT-området år 2016. Då är det enklare för passagerare att följa rutten och stiga av på rätt hållplats.

Utrop på bussar och spårvagnar har varit i bruk redan i åratal i flera europeiska metropoler. Helsingfors har i denna sak varit ett undantag i internationell jämförelse.

Utropen omfattar sammanlagt 8 000 hållplatser i HRT-området. Senare är det meningen att tillägga även undantagsinformation i systemet. Utropen görs både på svenska och på finska.

Rösten testas i verklig miljö

HRT inbjuder nu sina kunder att delta i valet av HRT:s utropsröst. Ljudinspelningarna har gjorts med tre kvinnliga röster. Man har valt en kvinnlig röst eftersom den har konstaterats att passa bättre som utropsröst i stadstrafiken än en manlig röst.

”Utropen hjälper till att stiga av på rätt hållplats och underlättar på så sätt resandet. Syftet är att hitta en röst som hörs tydligt och tilltalar passagerare”, berättar HRT:s kommunikations- och marknadsföringsdirektör Mari Flink.

Eftersom det är pålitligaste att uppskatta utropen i deras riktiga ljudmiljö, arrangerar HRT sina kunder möjligheten att komma och lyssna på de olika utropsalternativen ombord på bussen och spårvagnen. Spårvagnsresan avgår på torsdagen 7.5 kl. 17.30 på chartertrafikens hållplats på Mikaelsgatan framför Casino och de 15 första som anmäler sig ryms med. Bussresan avgår på tisdagen 12.5 kl. 17.30 från samma plats och de 30 första som anmäler sig ryms med.

Du kan anmäla dig med blanketten som finns på adressen www.hsl.fi/kuulutustestaus. Under testkörningarna finns det också förare och sakkunniga ombord.

Det nya biljett- och informationssystemet förbättrar passagerarinformation

Utrop och skärmar som berättar om den följande hållplatsen är en av förnyelserna i HRT:s nya biljett- och informationssystem. Dessutom börjar man räkna för alla hållplatser avgångstider i realtid som baserar sig på var fordonen kör just då. Avgångstiderna kan följas på elektroniska skärmar på hållplatser eller i HRT:s Reseplanerare. Alla förnyelser siktar till att användning av kollektivtrafiken skulle vara så enkel, smidig och pålitlig som möjlig.


Mer information:
Mari Flink, kommunikations- och marknadsföringsdirektör, tfn 040 715 0440
Pirkko Lento, avdelningschef, Passagerartjänster, tfn 050 380 7033

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.