Y-tåget läggs ner 27.3.2016

Kommunikationsministeriet och VR-koncernen informerade HRT igår om beslutet att lägga ner Y-tåget och förena H- och R-tågen till R-linje. Ändringarna träder i kraft 27.3.2016.

Att Y-tåget läggs ner försämrar serviceutbudet på strandbanan och särskilt i Kyrkslätt. HRT utreder som bäst alternativ för att kunna ersätta Y-trafiken i HRT-området.

”Kommunikationsministeriets beslut att lägga ner Y-tåget kommer att betyda extra kostnader för HRT. I praktiken kommer HRT:s medlemskommuner betala kostnaderna”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.