Ändringar i buss- och tågtrafiken 27.3

Söndagen den 27 mars blir det både rutt- och tidtabellsändringar i närtågstrafiken. Dessa påverkar också tidtabellerna för busstrafiken i HRT-området. Mankby och Bobäcks hållplatser läggs ner och de ersätts med busstrafik.

Det blir ändringar i närtågstrafiken påsksöndagen den 27 mars. På grund av ändringarna ändras också tidtabellerna för interna och regionala busslinjer i Esbo, Kervo, Kyrkslätt och Sibbo. Med de nya busstidtabellerna vill HRT säkerställa smidiga byten till tåg.

Ändringar i busstrafiken

Följande busslinjer får nya tidtabeller den 27 mars (genom att klicka linjenumret öppnas linjens tidtabell i pdf-format):

Esbo
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 42, 46, 51, 65/K, 82, 85 och 86 samt 243, 502 och 510B

Kervo
5 samt 973, 738 och 633

Kyrkslätt
173, 903 och 911

Sibbo
985
 

Ny busslinje 166B startar
 

Ny busslinje 166B, Köklax – Glasdalen, startar den 27 mars. Linjen ersätter Mankby hållplats som läggs ner.

Rutt för linje 166B

Tidtabell för linje 166B

 

Ändringar i närtågstrafiken    
 

De största ändringarna i närtågstrafiken träder i kraft söndagen den 27 mars. De största ändringarna gäller trafiken på kustbanan.

I framtiden kör Y-tåget endast mellan Helsingfors och Sjundeå. Tidtabellerna och stationer där tågen stannar ändras. Y-tåget stannar mellan Helsingfors och Sjundeå vid följande stationer: Böle, Hoplax, Alberga, Esbo, Masaby och Kyrkslätt. Tågen har fyra avgångar i båda riktningar under vardagar.HRT:s biljetter gäller ombord på Y-tåget endast på sträckan Helsingfors-Kyrkslätt. Under resor som börjar eller avslutar i Sjundeå används VR:s biljetter.

Ett nytt X-tåg börjar trafikera mellan Helsingfors och Kyrkslätt under rusningstider. X-tåget stannar vid samma stationer som Y-tåget.  X-tåget har en avgång på morgonen från Kyrkslätt och en avgång på eftermiddagen från Helsingfors.

Mankby och Bobäcks hållplatser läggs ner. Båda hållplatserna har haft få passagerare och om de fortfarande vore i bruk, skulle det inte vara möjligt att trafikera till Sjundeå med det snabba Y-tåget.
Ny busslinje 166B, Köklax-Glasdalen, ersätter tågförbindelsen i Mankby. Busslinje 911, Köklax-Masaby-Kyrkslätt, ersätter tågförbindelsen i Bobäck.

S- och U-tågen slås samman till ett nytt U-tåg som stannar också vid Tolls och Jorvas hållplatser.  Det blir ringa ändringar även i tidtabellen för L-tågen. Ändringen kommer att försnabba trafiken på U- och L-tågen med några minuter och förbättra pålitlighet.

På stambanan slås H- och R-tågen samman till R-tåg som i fortsättningen stannar endast i Böle, Dickursby och Kervo i HRT-området.
 
Tidtabellen för Z-tågen ändras.

En del av T-tågen blir R-tåg. I HRT-området ersätts de T-tåg som dras in med nya avgångar som körs som N-tåg samt med en ny avgång kl. 23.29 från Helsingfors som I-tåg.

D-tåg. Det blir nya snabba turer som körs med linjeteckning D mellan Riihimäki och Helsingfors. I HRT-området stannar dessa turer endast i Dickursby och Böle.

Närtågen fr.o.m. 27.3

Nya tidtabellerna på VR:s webbsidor
 

Tillbaka till toppen

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.