Den riksomfattande persontrafikundersökningen utreder invånarnas resvanor också i Helsingforsregionen

Den riksomfattande persontrafikundersökningen som görs med fem års mellanrum har startat och den pågår fram till slutet av året. Ungefär 12 500 minst 6 år gamla invånare från de 14 kommunerna i Helsingforsregionen kommer att få frågor som gäller deras resvanor samt antalet resor. Enkäterna genomförs såväl via telefon, brev som på nätet.

Det är Trafikverket som har beställt undersökningen och TNS Gallup som samlar in uppgifterna. HRT är med i undersökningen som partner till Trafikverket. Det är viktigt att de invånare i Helsingforsregionen som blir valda till undersökningen deltar i undersökningen.
 
"Den riksomfattande persontrafikundersökningen ger mycket viktig information om finländarnas resvanor samt om ändringarna i dessa under  olika årstider", säger HRT:s trafikforskare Pekka Räty. "Uppgifterna från undersökningen används för att förbättra trafiksäkerheten och möjligheterna att röra sig. Man vill också minska på de miljöolägenheter som trafiken orsakar."
 
Totalt samlas in information om resvanor från 65 000 finländare. Noggrannare undersökningar kommer att genomföras i Helsingfors, Joensuu, Uleåborg, Riihimäki, Salo, Tammerfors och Åbo, Päijänne-Tavastland samt i Öst- och Västnyland. Resultaten av undersökningen kommer att presenteras i slutet av 2017.
 

Undersökningens webbsidor

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.