Nuvarande busslinjer betjänar södra Esbo och Drumsö tills västmetron börjar trafikera

Västmetrobolaget (Länsimetro Oy) meddelade måndagen 10.10.2016 att västmetron inte kör igång i januari 2017. Därför förlänger HRT de nuvarande avtalen så att busslinjerna i södra Esbo och på Drumsö fortsätter att trafikera också efter årsskiftet. De nuvarande busslinjerna kommer att trafikera som nu fram till att västmetron startar.

Från södra Esbo och Kyrkslätt erbjuds direkta förbindelser till Kampens terminal och också största delen av busslinjerna på Drumsö kör till Kampen.

”Det viktigaste för oss är att kollektivtrafiken betjänar våra kunder så bra som möjligt i alla situationer”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

Västmetrobolaget som ansvarar för byggandet av västmetron gör en ny uppskattning om när västmetron kan starta när bolaget har fått mer information vid samtestkörningsskedet. Den tidigare uppskattningen var att västmetron kan starta i januari 2017, men bolaget har nu meddelat att starten senareläggs.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.