Ändringar i biljettförsäljning ombord på tågen: köp biljett innan du stiger ombord på närtåg

På sommaren tas en ny kundbetjäningsmodell i bruk i närtågstrafiken i huvudstadsregionen. Från den 19 juni går det inte längre att köpa biljetter av konduktören ombord på närtågen. Däremot kommer konduktörerna att röra sig parvis i tågvagnarna. Förnyelsen gäller både tågen i HRT-området och VR:s närtåg. Samtidigt utvidgas VR:s närtrafikområde till Tammerfors.

Från den 19 juni ska man ha en giltig biljett innan tågresan i närtåget börjar. Redan nu köps största delen av tågbiljetterna någon annanstans än ombord på tåget. Största delen av biljetterna köps i automater och med resekort, samt användning av mobilen har ökat starkt. Andelen biljetter som säljs ombord på tåget har minskat hela tiden.

Från och med midsommarveckan kommer konduktörerna att gå runt parvis i tågvagnar och hjälpa och ge råd samt kontrollera biljetter. Tidigare betjänade konduktörerna passagerare endast i biljettförsäljningsvagnar. När konduktörerna har kontrollerat ett tåg byter de till ett annat tåg. Kväll- och nattetid har alla tåg konduktörer.

– I och med förnyelsen kommer passagerare att möta konduktörerna oftare vilket ger ökad trygghetskänsla samt gör det säkert svårare att åka utan biljett, säger Teemu Sipilä, VR:s chef för närtrafiken.

– HRT förbereder sig för att närtågstrafiken öppnas för konkurrens 2021, och målet är att vi har Europas bäst fungerande närtågstrafik. Dessa förändringar är ett steg i rätt riktning. Kunderna har flera alternativ att köpa biljetter. Nästan en miljon invånare i Helsingforsregionen har resekort och över 350 000 kunder kan använda HRT:s mobilbiljett. Ombord på tåget i HRT-området kan man köpa biljetter i kortläsaren med värde som är laddat på resekortet. Dessutom kommer vi att installera biljettautomater på alla stationer i HRT-trafiken. I automaterna kan man köpa enkelbiljetter med betalkort, säger Mari Flink, HRT:s direktör för avdelningen för kundrelationer och försäljning.

Det enklaste sättet att köpa VR:s närtrafikbiljett oberoende av tid och plats är via den mobila applikationen VR Närtåg och i nätbutiken vr.fi som kommer att förnyas. Biljetter i riktning mot Tammerfors, Lahtis och Sjundeå kan köpas också i R-kiosker och kundservice. I VR:s biljettautomater och biljettförsäljningsplatser på stationerna kan man köpa både VR:s och HRT-områdets biljetter.

VR:s närtrafikområde utvidgas till Tammerfors

Enligt undersökningarna väljer kunderna närtåget om förbindelserna är goda, priserna rimliga, resandet är enkelt och tåget går i tid. Punktligheten i tågtrafiken är i toppklass i Europa. 2016 var punktligheten varje månad minst på samma eller bättre nivå är året innan: 2016 var 95,5% av närtågen punktliga. Priserna inom VR:s närtrafik har minskat i genomsnitt 5% från 2015. VR:s målsättning är att göra prissättningen i det utvidgande närtrafikområdet enhetligare. Om det informeras närmare på sommaren.

 

 

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.