Avvikelser i öppettider för samservicekontor i Kervo 6.3 och 7.3

Samservicekontoret i Kervo har avvikelser i öppettider på måndag 6.3 och tisdag 7.3. Servicekontoret betjänar 6.3 kl. 8-16 och 7.3 kl. 8-15.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.