Flyguppvisning ovanför Brunnsparken påverkar kollektivtrafiken på fredagskvällen 9.6 kl. 16-22

Flyguppvisningen ovanför Brunnsparken förväntas locka en storpublik. Evenemanget orsakar förseningar i kollektivtrafiken i Helsingfors och vissa turer kan ställas in.

Flyguppvisningen över Brunnsparken i Helsingfors lockar en storpublik. Spårvagnstrafiken och busslinjerna i Helsingfors centrum påverkas av evenemanget. Själva uppvisningen inleds kl. 17 och pågår fram till kl. 21, men det kan förekomma störningar i kollektivtrafiken redan från och med kl. 16. 

HRT uppmanar passagerare att reservera tillräckligt med tid då resorna i Helsingfors centrum tar lite längre tid än vanligt.

Till Brunnsparken körs också extra trafik. Läs mer här.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.