Fribiljett för synskadade beviljas i fortsättningen också för personer som bor utanför HRT-området

HSL laajentaa vyöhykeuudistuksen yhteydessä sokeiden vapaalipun myöntämisperusteita.

I samband med zonförnyelsen ändrar HRT grunder för beviljandet av fribiljetter för synskadade.
Från och med sommaren 2018 får alla synskadade vars invaliditetsgrad är över 50 procent HRT:s fribiljett oberoende av hemkommunen. Förnyelsen träder i kraft när HRT tar en ny zonmodell i bruk, enligt nuvarande beräkningar på sommaren 2018.

På detta sätt vill HRT göra det lättare för synskadade som bor utanför HRT-området att använda kollektivtrafik.

Från och med hösten 2016 har fribiljett för synskadade beviljats åt alla vars invaliditetsgrad är minst 50 procent. Tidigare förutsattes att invaliditetsgraden är minst 90 procent.  

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.