Passagerartrafiken på den nya metrobanan till Mattby börjar lördagen den 18 november 2017

Metrotrafiken i huvudstadsregionen förnyas lördagen den 18 november 2017, när metrons nya sträcka mellan Gräsviken och Mattby öppnas för passagerartrafiken.

”HST har meddelat oss att metrotrafiken till Mattby kan startas. Det är fint att vi till slut kan erbjuda spårtrafik också för invånarna i södra Esbo och på Drumsö”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

Två metrolinjer

Passagerartrafiken börjar lördagen den 18 november när morgontrafiken startar. Det första tåget på den nya sträckan avgår från Mattby mot Nordsjö kl. 5.09 på morgonen.
Metron kör två linjer: Mattby-Nordsjö och Hagalund-Mellungsbacka. I östra Helsingfors kör vartannat metrotåg till Mellungsbacka och vartannat till Nordsjö, precis som nu. I Esbo vänder vartannat tåg tillbaka i Hagalund och vartannat fortsätter till Mattby.
Turintervallen på den gemensamma sträckan mellan Hagalund och Östra centrum är 2,5 minuter under rusningstider. På vardagar kör metron i dagtrafik och i början av kvällen samt på lördagar i dagtid med ca fyra minuters mellanrum. På söndagar och övriga tider är metrons turintervall på den gemensamma sträckan fem minuter.

Busslinjenätet i södra Esbo och på Drumsö förnyas 3.1.2018

När metrotrafiken till Mattby startar nästa lördag, sker det inga andra förändringar i HRT:s kollektivtrafik. Busslinjerna på Drumsö och i Esbo fortsätter som nu fram till 2.1.2018. Efter det blir busstrafiken matartrafik.
Från och med 3.1.2018 ersätts de regionlinjer som kör längs Västerleden till Kampen med matarbussar som kör till metrostationerna, och linjenätet i södra Esbo förnyas helt. På Drumsö kör alla linjer antingen till Drumsö metrostation eller via den. Det blir också ändringar i busstrafiken på Lövö, Granö och i Grankulla. Regionlinjer som kör från Kyrkslätt avslutar till Mattby från och med den 3 januari.
”Metron kör till Mattby ungefär i en och en halv månad samtidigt när de nuvarande busslinjerna är i trafik. På detta sätt kan passagerarna bekanta sig med den nya förbindelsen och samtidigt kan vi säkerställa att den fungerar innan bussrutterna förnyas”, berättar HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

Mer information om ändringar i trafiken kan hittas på adressen hsl.fi/sv/västmetron.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.