Betydande ändringar i närtågstrafiken 24.6 - 5.8 – Vissa tåg kör inte mellan Helsingfors och Böle

Banarbetena för att förbättra funktionaliteten och effektiviteten på Helsingfors bangård påverkar HRT:s närtågstrafik från juni till augusti 2018. De yttersta spårparen på bangården är turvis ur bruk. Arbetena orsakar ändringar gällande avgångsspåren i Böle. Mer detaljerad information om ändringarna i tidtabellen fås senare via HRT:s tjänst Reseplaneraren.

Skede 1: Ändringar som gäller från 24.6 kl. 22:00 till 17.7 kl. 5:00 påverkar I-, P-, N- och K-tågen

 Närtågstrafiken i riktning mot Helsingfors:

 • Dagtid är Böle ändstation för K- och N-tågen från Kervo.
 • Nattetid går I-, N-, P- och T-tågen som vanligt till Helsingfors centralstation.
 • Dagtid är Böle ändstation för P-tågen som avgår från flygplatsen.  I-tågen går som vanligt ända till Helsingfors centralstation.
 • Övriga när- och fjärrtåg trafikerar normalt.

Passagerare som reser till Helsingfors kan byta tåg antingen i Böle eller tidigare i Dickursby


Närtågstrafiken i riktning från Helsingfors:

 • Dagtid är Böle avgångsstation för K- och N-tågen till Kervo.
 • Nattetid avgår I-, N-, P- och T-tågen som vanligt från Helsingfors centralstation.
 • I-tågen till flygplatsen avgår dagtid från Böle station.  P-tågen till flygplatsen avgår som vanligt från Helsingfors centralstation.
 • Övriga när- och fjärrtåg kör som vanligt.

Helra vaihe1


Skede 2:  Ändringar som gäller från 17.7 kl. 23:00 till 5.8 kl. 5:00 påverkar L-, A-, P- och I-tågen

Närtågstrafiken i riktning mot Helsingfors:

 • Dagtid är Böle ändstation för I-tågen som avgår från flygplatsen. P-tågen från flygplatsen går som vanligt till Helsingfors centralstation.
 • Nattetid går A-, I-, L- och P-tågen som vanligt till Helsingfors centralstation
 • A-tågen trafikerar mer sällan, med 30 minuters intervall ända till Helsingfors.
 • A- och L-tågen stannar inte i Ilmala. Dagtid stannar I-tågen normalt i Ilmala.
 • Övriga när- och fjärrtåg trafikerar normalt.

Passagerare som reser till Helsingfors kan byta tåg antingen i Böle eller tidigare i Hoplax.

Närtågstrafiken i riktning från Helsingfors:

 • P-tågen till flygplatsen avgår dagtid från Böle. I-tågen till flygplatsen avgår som vanligt från Helsingfors centralstation.
 • Nattetid avgår A-, I-, L- och P-tågen som vanligt från Helsingfors centralstation
 • A-tågen trafikerar mer sällan, med 30 minuters intervall ända från Helsingfors.
 • A-  och L-tågen stannar inte i Ilmala. Dagtid stannar P-tågen som vanligt i Ilmala.
 • Övriga när- och fjärrtåg trafikerar normalt.

Helra vaihe2

 

Banarbetena utförs i anknytning till Trafikverkets HELRA-projekt

Trafikverkets projekt för att förbättra funktionaliteten och effektiviteten på Helsingfors bangård (HELRA) liikennevirasto.fi/helra ingår i ett mera omfattande projekt för att utveckla bannätet i Södra Finland.  Inom projektet ändras spåren på Helsingfors bangård så att de bättre svarar mot den ökade trafikmängden. HELRA-projektet effektiverar verksamheten på Helsingfors bangård och minskar tågens störningskänslighet. Efter slutfört projekt kan tågkapaciteten mellan Helsingfors och Böle ökas från 74 tåg till nästan 90 tåg i timmen. Under ett dygn innebär detta en ökning
på 200 tåg. Kostnaderna för ändringarna på bangården beräknas uppgå till 60 miljoner euro. Byggnadsplaneringen erhåller TEN-T finansiering. HELRA-projektet blir klart 2020.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.