Ge respons om trafikeringsplan

HRT uppgör varje år en trafikeringsplan som innefattar följande års ändringar i trafikeringen. Planen omfattar buss-, tåg-, spår-, metro- och färjetrafiken. HRT samlar in kommentarer från kunderna om utkastet till trafikeringsplanen för perioden 2019-2020.

Respons kan lämnas fram till den 9 december 2018. HRT:s planerare går igenom kommentarerna och granskar trafikeringsplanen än en gång utifrån kommentarerna. HRT:s styrelse behandlar trafikeringsplanen vid sitt möte den 22 januari 2019.

De ändringar som presenteras i trafikeringsplanen 2019 – 2020 träder till största delen i kraft antingen då sommartrafiken inleds den 17 juni 2019 eller vid övergången till hösttrafik den 12 augusti 2019. Trafikeringsplanen baseras på finansieringen i HRT:s budget för år 2019 samt på verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2019-2021.

Läs mera