Handikapprådet i Helsingfors belönade HRT för högtalarutropen i spårvagnarna och bussarna

”Högtalarutropen hjälper synskadade mycket eftersom vi tack vare utropen vet var spårvagnen eller bussen för tillfället är”, säger Helsingfors handikappråds vice ordförande Timo Lehtonen, som själv också rör sig med hjälp av ledarhund.

På den internationella funktionshinderdagen, måndagen 3 december delades HRT Helsingfors handikappråds hinderlöshetspris för sina högtalarutrop i spårvagnarna och bussarna. Rådet delar ut priset årligen som en utmärkelse för arbete som främjar personers med funktionsnedsättnings ställning. Både enskilda personer och samfund kan få priset.

De första högtalarutropen som berättar nästa hållplats började användas vid HRT på sommaren 2018 och under hösten har de börjat användas även i bussarna.

”Högtalarutropen sänker på synskadade stadsbors tröskel att använda kollektivtrafik och minskar på rädslan för att resa”, säger Helsingfors handikappråds vice ordförande Timo Lehtonen. ”Tidigare måste vi försöka avgöra var vi rörde oss utgående från bekanta kurvor eller ljud. Var och en kan förstå att det inte var lätt.”

”Högtalarutropen betjänar även andra användare av kollektivtrafik än personer med funktionsnedsättning, t.ex. äldre, barn och turister”, fortsätter Lehtonen. 

Handikapprådet i Helsingfors fungerar som en förenande länk och ett medel att påverka mellan stadens verksamhetsområden, politiska beslutsfattare och handikapporganisationer. Rådet påverkar planering, förberedning och uppföljning av sådan verksamhet i kommunen som har betydelse för jämställd delaktighet och välfärd för personer med funktionsnedsättning, som t.ex. motion, hälsa och boende.  

.   

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.