HRT förnyar biljetterna och zonerna i början av 2019

HRT lanserar nya zoner och biljetter för kollektivtrafiken när största delen av resekorten har bytts ut mot nya. Måltidtabellen för förnyelsen är början av 2019. Också biljettpriserna ändras.

Enligt förslaget kommer den nya 30-dagarsbiljetten för zonerna AB kosta 5 euro mer än den nuvarande interna periodbiljetten. Men med den nya biljetten kan man resa inom ett större område. Det betyder att många som nu reser med en intern periodbiljett betalar mindre för sina resor, när de inte längre behöver köpa enkelbiljetter för resor som går över kommungränserna. De som nu reser med regionbiljetter och som i framtiden behöver AB- eller BC-biljetten får sin månadsbiljett med nästan 44 procent dvs. nästan 47 euro förmånligare. HRT erbjuder också en årsbiljett som faktureras en gång i månaden. Den är det förmånligaste sättet att resa i kollektivtrafiken.

”De nya zonerna svarar på de behov som den växande Helsingforsregionen har, när stadsstrukturen blir tätare och invånarantalet ökar. Helsingforsregionen bildar ett enhetligt pendlingsområde där man reser oberoende av kommungränserna. I många ställen kan det närmaste köpcentret, biblioteket eller simhallen ligga i grannkommunen. Också kommunerna i regionen utvecklar sina tjänster så att de kan användas över kommungränserna. Zonförnyelsen gör många resor som går över kommungränserna förmånligare”, säger Suvi Rihtniemi.

De nuvarande biljettområdena följer kommungränserna och korta resor som överskrider kommungränserna är dyra jämfört med resans längd. Ett annat problem är att man kan med en och samma biljett göra väldigt olika resor: i öster kan man resa ända till gränsen till Sibbo med Helsingfors intern biljett men i väster går gränsen till regionbiljetten redan i Hanaholmen.

Förnyelsen gör biljettsortimentet enklare. De nuvarande biljetterna och reseområdena är svåra att uppfatta: vad betyder region, närregion 2 och närregion 3. De nya zonerna och biljetter som baserar sig på distansen från Helsingfors centrum och vars namn anges med bokstäver ABCD är enklare att förstå.

 

Vad kostar de nya zonbiljetterna?

HRT:s styrelse fattar beslut om biljettpriserna för 2019 på hösten 2018. Den 12 juni skickar styrelsen verksamhets- och ekonomiplanen (VEP) för år 2019-2021 till remiss till medlemskommunerna. Priserna är förslag på basis av vilka man har gjort budgeten. HRT:s styrelse beslutar om priserna på hösten på basis av utlåtanden om förslag till VEP. Målsättningen för biljettintäkter i VEP är 371,3 miljoner euro.

I beredningen av verksamhets- och ekonomiplanen för år 2019-2021 har man använt följande biljettpriser:

  AB BC ABC CD BCD D ABCD
Enkelbiljett 2,80 2,80 4,60  4,60  5,40  2,80  6,50
Periodbiljett 30 dagar 59,70  59,70  107,50  107,50  115,80  59,70  157,60
Årsbiljett 53,00  53,00  96,00  96,00  104,00  53,00  141,00

 

”Under beredningen har man gjort flera kalkyler om priserna. Prissättningen som presenteras nu baserar sig på det att invånarantalet i regionen och passagerarantalet i kollektivtrafiken ökar och att kommunernas finansieringsandel om kostnaderna förblir 50 procent”, säger Suvi Rihtniemi.

Enligt förslaget är AB- och BC-biljetten lite dyrare än den nuvarande interna biljetten för en zon. Prisskillnaden är 5 euro om man jämför 30-dagarsbiljetter med varandra. Med den nya biljetten kan man dock resa på ett mycket större område så att redan en resa per månad utanför det nuvarande området gör det nya systemet förmånligare jämfört med det nuvarande systemet. Till exempel en helsingforsare som har Helsingfors intern periodbiljett betalar i dag för enstaka resor till exempel till Hagalund, Alberga eller Myrbacka mer än 5 euro, eftersom den förmånligaste enkelbiljetten från Helsingfors till Esbo kostar nu 4,20 euro.

I VEP-kalkyler finns med en ny årsbiljett som faktureras en gång i månaden och som gäller minst 12 månader. Den nya AB- eller BC-årsbiljetten kostar ca 10 procent mindre än den nuvarande interna periodbiljetten för 30 dagar.

HSL:n uudet vyöhykkeet ja liput

Läs mer om förnyelsen: www.hsl.fi/sv/nyazoner

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.