HRT gör biljettslagsundersökning i metron

HRT gör en undersökning om biljettslagen i metrotrafiken fram till 26.11.

Undersökningen genomförs av HRT:s biljettkontrollanter i samband med biljettkontrollen. Undersökningen går ut på att ta reda på i vilka kommuner passagerarna bor och på vilken station de stiger av metron.

Information används i planeringen och utvecklingen av kollektivtrafiken.

Arbetet med undersökningen underlättas om passageraren har sin biljett lättillgänglig. HRT önskar att undersökningen inte orsakar extra besvär för passagerarna.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.