HRT konkurrensutsätter laddningstjänsten för elbussarna i Esbo

HRT:s styrelse har beslutat att konkurrensutsätta den för bussåkerier avsedda laddningstjänsten för elbussar i Esbo. Beslutet att skaffa laddningstjänsten som en köptjänst togs tillsammans med Esbo stad. Med avtalsarrangemanget vill HRT försäkra sig om att infrastrukturen för laddningen fungerar pålitligt och har tillräckliga resurser.

Linkker-bussi

Tjänsteleverantören som konkurrensutsatts av HRT ansvarar för laddningstjänsten som en helhet. Tjänsten ska omfatta bl.a. laddningsanordningarna, monteringarna, elanslutningen, upprätthållande av tjänsten, jour samt försäljning av el till bussåkerier. Esbo stad väljer var laddningsstationerna ska placeras och bygger lokaler för laddningsanordningarna.

Avsikten är att bygga den första laddningsstationen i närheten av Alberga bussterminal och att ta den i bruk under 2020, då även trafiken med elbussar i området förväntas öka.

Avtalet inkluderar en option om ytterligare två laddningsstationer i Esbo. Den ena av stationerna skulle byggas vid Hagalunds bussterminal och den andra på ett annat ställe som ännu inte har valts.

”Upphandlingen har förberetts genom marknadsdiskussioner med eventuella anbudsgivare. Upphandlingen kommer att genomföras genom förhandlat förfarande under sommaren. HRT:s styrelse fattar det faktiska upphandlingsbeslutet på hösten, berättar projektchef Reijo Mäkinen.

Eftersom grundandet av en laddningstjänst förutsätter betydande investeringar av tjänsteleverantören, kommer avtalet om tjänsten att gälla i sju år. Därefter kan avtalet ännu förlängas med optionsår (6 + 6 år), om tjänsten har fungerat bra.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.