HRT preciserar de ekonomiska kraven på konkurrensutsättningen av närtågstrafiken

HRT har startat ett konkurrensutsättningsförfarande gällande sin regionala närtågstrafik. HRT:s styrelse beslöt vid sitt möte på tisdagen att precisera de ekonomiska krav som presenteras för de tågoperatörer som deltar i konkurrensutsättningen.

Konkurrensutsättningen av tågtrafiken genomförs genom ett tillämpat förhandlat förfarande i två steg. I det första steget väljer HRT de operatörer som deltar i den egentliga konkurrensutsättningen.

Datum för första stegets anbudsansökan var den 23 maj. När ansökningarna behandlades upptäcktes dock att lämplighetskraven gällande operatörernas ekonomiska ställning har varit för höga i förhållande till storleken på och riskerna i HRT:s avtal. En för hög kravnivå skulle äventyra en jämlik och tillräcklig konkurrens. För att precisera kraven måste HRT i enlighet med lagen om upphandling starta om upphandlingsförfarandet.

Tidsschemat för konkurrensutsättningen av tågtrafiken påverkas ändå inte, utan syftet är att de operatörer som deltar i den egentliga konkurrensutsättningen väljs i augusti, förhandlingarna inleds i höst och vinnaren avgörs våren 2020. Konkurrensutsatt pendeltågstrafik inleds i slutet av juni 2021.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.