HRT samlar information om biljetter i metro- och närtågstrafiken


HRT gör biljettslagsundersökning 10.9. – 19.11.2018. Undersökningen görs både i metro- och närtågstrafiken.

Undersökningen går ut på att ta reda på vilka biljetter passagerarna använder och i vilka kommuner de bor. Resenärerna blir dessutom tillfrågade om vilken anslutningstrafik de utnyttjar. Information används i planeringen och utvecklingen av kollektivtrafiken.

Undersökningen görs av HRT:s biljettkontrollörer vid sidan av deras kontrollarbete. HRT hoppas att undersökningen inte orsakar extra besvär för passagerarna. Arbetet med undersökningen underlättas om passagerarna håller biljetterna lättillgängliga: då går undersökningen snabbare.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.