HRT undersöker kundnöjdhet i Sveaborgs färjetrafik

I Sveaborgs färjetrafik som HRT beställer görs kundnöjdhetsundersökning 1.6-31.8.

Vi mäter kontinuerligt hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafikstjänsterna i HRT-området. Enkäten utförs i olika kollektivtrafikmedel.

Genom att besvara enkäten hjälper du oss att förbättra vår service.

Suomenlinnan lautta

  

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.