HRT upprättar direkta bussturer mellan Esboviken och Kampen i rusningstrafik

Under år 2018 återinförs direkta busslinjer som i rusningstid trafikerar rutten mellan Esbovikens storområde och Kampen. Syftet är att minska belastningen på metrosträckan mellan Mattby och Hagalund.

De nya linjerna är 143A (Kampen–Ivisnäs–Sökö), 146A (Kampen–Esboviken–Stensvik), 147A (Kampen–Sökö–Larsvik) och 164A (Kampen–Stensvik–Bastuviken), och de är i trafik vardagar under morgon- och kvällsrusningen. Samtidigt som de direkta linjerna upprättas minskar i sin tur rusningstidens matartrafik till metron i de ovan nämnda områdena. I sin helhet förbättras servicenivån eftersom antalet busslinjer ökar.

De nya busslinjerna kan börja trafikera rutterna senast i slutet av år 2018.

De nya linjerna följer metrons nuvarande matartrafik och det busslinjenät som fanns innan metron kom. Busslinjerna 143A och 147A går i rusningstid med 15 minuters intervall direkt till Kampen från Larsvik och Sökö, och då blir det 7,5 minuter mellan bussturerna. Linjen 147A kör endast i rusningsriktning, det vill säga på morgonen mot Kampen och på eftermiddagen mot Larsvik.

Linjen 146A trafikerar rutten mellan Kampen och Stensvik med 10 minuters intervall i rusningstid. Samtidigt ändras matartrafikens intervall från fem minuter till tio minuter på linje 146 i rusningstid. Tillsammans går linjerna 146 och 146A med fem minuters intervall. Det här motsvarar den servicenivå som gäller för den nuvarande matartrafiken på linjen 146.

Linjen 164A trafikerar rutten mellan Kampen och Bastuviken med 15 minuters intervall i rusningstid. Matarlinje 164 läggs ned. Samtidigt kommer linjen 165 att gå med tätare intervall utanför rusningstid. Därmed bibehålls servicen även annars än under rusningstrafik. Dessutom ersätts Bastunäsets service genom att varannan tur på linjen 124 vänder från Bastuviken till Bastunäset. På så sätt minskar servicenivån i Tillisbacken på linjen 124 till hälften jämfört med idag.

Till följd av förändringarna trafikeras rutten mellan Kampen och Esboviken med 18 turer i timmen i rusningsriktning och i motsatt riktning med 14 turer per timme.

Syftet är att minska metrons belastning

Avsikten med förändringen är att minska belastningen på metron framförallt på sträckan mellan Mattby och Hagalund där trängseln i metron har varit stor i synnerhet i den värsta morgonrusningen. Under de första fyra månaderna år 2018 har antalet regionala periodbiljetter som Esboborna har köpt ökat med 8,4 procent jämfört med samma period i fjol.

Användningen av metron kommer att öka ännu mer när prissättningen för HRT:s biljetter ändras i och med en ny zonindelning. Det kommer att bli möjligt att åka med AB-biljett på hela metrolinjen, när Esbovikens område kommer att ligga i zon C.

Under en vardagsmorgon i början av april körde man på prov alla metrotåg ända fram till Mattby. Det visades sig dock att det alltför lätt uppstod störningar när hela den västra sträckan kördes med 2,5 minuters intervall. Inom en snar framtid är avsikten att på prov köra tre av fyra metrotåg vidare från Hagalund ända till Mattby.

De nya busslinjerna gäller de områden dit metron kommer tidigast i slutet av år 2023, det vill säga när bansträckan fram till Stensvik står klar. Om det behövs kan de busslinjer som nu har upprättats fortsätta att gå även efter det.

Till följd av förändringen blir restiderna mellan Esboviken och Kampen kortare än idag, men samtidigt försämras metrons matartrafik på motsvarande sätt under rusningstider. Dessutom ser inte servicen under rusningstid likadan ut som innan metrotrafiken inleddes, eftersom antalet bussturer nu är betydligt lägre. Busstrafiken får inte heller samma fördelar längs rutten som då när hela södra Esbos kollektivtrafik byggde på busstrafik.

Andra förändringar under beredning

När det gäller busstrafiken i södra Esbo genomförs även några andra förändringar som skulle kunna verkställas när höstens trafik inleds 13.8.2018.

Linjen 157 kommer att börja köra till Tillisbacken, varvid förbindelsen från Tillisbacken till Mattby blir cirka 3–4 minuter snabbare. Linjen 158 kommer i sin tur att vända av och köra till Kitteldalen och Stenbruket. Linjen 531B förlängs från Kvisbacka till Ladusved, varvid Ladusveds anslutningstrafik till Mattby går via Olars. Det här gör att restiderna blir cirka en minut långsammare, men å andra sidan återinförs förbindelsen mellan Ladusved och Olars.

Redan tidigare har beslut fattats om att upprätta en ny linje 104 (Gäddvik–Drumsö) för att förbättra förbindelserna när det gäller Gäddvik och Westend. Samtidigt bryts rutten för linjen 555 vid Kägeludden, och alla avgångar på linjen 115A körs som linje 115 mellan Hagalund och Mankans..

HRT följer med hurdan effekt förändringarna har på de totala restiderna samt om serviceutbudet är tillräckligt. När det gäller områdena norr om Västerleden utreder HRT servicenivån och säkerställer att skolskjutsarna där löper smidigt.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.