HRT:s delårsrapport: Passagerarantalet har ökat mer än väntat

HRT:s passagerarantal har ökat i början av 2018 vilket har ökat verksamhetsintäkter med 1,3 % jämfört med budgeten. På motsvarande sätt väntas verksamhetskostnaderna vara 2,5% mindre än väntat. Framförallt tågtrafikens operativa kostnader har gett besparingar (5,0 milj. euro). VR:s biljettpriser justerades i början av 2018.

”Vid årsskiftet sänkte vi priset på mobilbiljetter och de övriga biljettpriserna förblev oförändrade. Utvecklingen av trafiken har varit positiv i början av året och passagerarantalet har ökat. Vi beräknar att biljettintäkterna kommer att uppgå till 374 miljoner euro i år vilket är 9,6 miljoner euro mer än väntat”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

Verksamhetsintäkterna beräknas uppgå till 731 miljoner euro i år. Verksamhetskostnaderna beräknas stanna på 705 miljoner euro i år, vilket skulle underskrida budgeten med 18 miljoner euro. Resultatet för HRT:s räkenskapsperiod år 2018 förväntas visa ett överskott på 7,5 miljoner euro medan man i budgeten hade förberett sig för ett underskott på 21,5 miljoner euro.  Delårsrapporten baserar sig på uppgifterna från de första fyra månaderna vilket innebär att prognosen är ännu riktningsgivande.

mobiililippu

Vid årsskiftet sänktes priset på mobilbiljetten till samma nivå med värdebiljetten. Vid mitten av maj hade appen laddats ner över en miljon gånger.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.