HRT:s styrelsebeslut 8.5.2018

Mötets föredragningslista finns här (på finska):
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2018525

Förändringar i busstrafiken i södra Esbo

Styrelsen godkände flera ruttändringar och beslutade att i rusningstid lägga in fyra direkta bussförbindelser mellan området kring Esboviken och Kampen. Styrelsen beslutade även att konkurrensutsätta de busslinjer som har upprättats i de fall då gällande trafikeringsavtal inte kan tillämpas på de nya linjerna. De direkta busslinjerna mellan södra Esbo och Kampen kommer i trafik under år 2018. Syftet är att minska belastningen på metrosträckan mellan Mattby och Hagalund.

HRT följer med hurdan effekt förändringarna har på de totala restiderna samt om serviceutbudet är tillräckligt. När det gäller områdena norr om Västerleden utreder HRT servicenivån och säkerställer att skolskjutsarna där löper smidigt.

Om ärendet informeras separat.

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018525-2

Förlängning av avtalsperioden för trafikeringsavtal

Styrelsen beslutade att utnyttja en förlängningsoption när det gäller trafikeringsavtalen för tio rutter. HRT:s trafikeringsavtal för busstrafik finns en möjlighet (option) att förlänga avtalsperioden högst tre år när HRT och bussbolaget kommer överens om saken.

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018525-3

Anskaffning av resekort

Styrelsen beslutade att skaffa 30 000 stycken nuvarande resekort av Gemalto Oy till ett pris på högst 22 800 euro (+ moms 24 %).

Länk till förslaget (på finska):
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018525-4

Ärenden till kännedom

Styrelsen protokollförde till kännedom HRT:s utlåtande till Vanda stad när det gäller vägkartan om resursvisdom.

Länk till förslaget (på finska):
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018525-6

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.