HRT:s verksamhets- och ekonomiplan för 2019-2020: zonförnyelse, stomlinjer och utveckling av digitala tjänster

HRT:s viktigaste projekt år 2019 är ett lyckat genomförande av zonförnyelsen. Bussarnas stomlinjenät utvidgas och utveckling av digitala tjänster som stöder användning av kollektivtrafiken fortsätter.

Nästa år tar HRT i bruk en ny zonmodell som inte baserar sig på kommungränserna. Zonförnyelsen innebär stora förändringar bl. a. i hållplatsinfrastrukturen och passagerarinformationen.

Stomlinjenätet utvidgas när de nya stomlinjerna 500, Östra centrum – Munksnäs, samt 510, Hertonäs-Westendstation, startar hösten 2019. Också Tusby, Kervo och Norra Esbo får ett nytt linjenät i början av hösttrafiken.

HRT utvecklar digitala tjänster vom stöder användning av kollektivtrafiken under den nästa TTS-perioden. Den förnyade tjänsten HSL.fi som tas i bruk på hösten 2019 förenas HSL.fi och Reseplaneraren. Allt flera biljetter säljs i mobila enheter och på nätet. Syftet är att det blir möjligt 2019-2020 att betala alla enkelbiljetter för vuxna i alla trafikmedel genom närbetalning.

Resultaten från anbudstävlingen i HRT:s närtågstrafik publiceras i april 2020. Den konkurrensutsatta trafiken börjar i juni 2021.

Utifrån MAL 2019-planen som blir klar våren 2019 bereds och förhandlas MBT-avtalet 2020-2023 fram mellan staten, regionens kommuner och HRT.

 

HRT:s budget för 2019

HRT uppskattar att verksamhetsintäkterna år 2019 är 737,6 miljoner euro vilket skulle betyda en ökning på 1 procent jämfört med förra året. HRT uppskattar att biljettintäkterna kommer att vara 372,8 miljoner euro nästa år. Biljettintäkterna utgör 51 procent av HRT:s verksamhetsinkomster nästa år.

Medlemskommunerna betalar till HRT i form av kommunandelar de utgifter som inte kan täckas med biljettintäkter eller med övriga intäkter. I budgeten för år 2019 är kommunandelarna 348,1 miljoner euro och de utgör 47 procent av HRT:s verksamhetsinkomster.

HRT uppskattar att statsunderstödet för kollektivtrafiken i stora stadsregioner beräknas uppgå år 2019-2021 till 4,8 miljoner euro vilket motsvarar en knapp procent av HRT:s verksamhetsintäkter.

HRT:s verksamhetsutgifter 2019 är sammanlagt 754,5 miljoner euro. Utgifterna ökar med sju procent från prognosen för 2018. De största kostnaderna, 535,1 miljoner euro, är kollektivtrafikens operativa kostnader. HRT beräknar att kollektivtrafikens kostnadsnivå höjs med ca tre procent från förra året bland annat på grund av dyrare bränslepriser.

HRT betalar ersättningar för användning av kollektivtrafikstruktur till medlemskommunerna. År 2019 är ersättningarna 150,7 milj. euro.

HRT använder nästa år sammanlagt 35,2 milj. euro för köp av övriga tjänster.  ICT-kostnaderna ökar framförallt på grund av de nya tjänsterna som ingår i biljett- och informationssystemet.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.