Lövhalkan är här

Löv som singlar ner på spåren kan orsaka förseningar i spårvagnstrafiken. Löv gör spåren halta och då krävs det en betydligt längre bromssträcka för att få stopp på spårvagnarna.

Några ställen är värre än andra: Där det finns många träd blir det även mycket löv i spåret. Därför är det viktigt att passagerarna tar det försiktigt och ser sig om en extra gång innan de korsar spåren. 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.