Närtågtrafik i stadbanan hade förseningar onsdagen - Trafiken har normaliserats kl. 19

Närtågtrafik i stadbanan hade förseningar onsdagen - Trafiken normaliserats kl. 19

Updatering kl. 18.45. Tågtrafiken har normaliserats kl. 19.

 

Tågtrafiken hade förseningar i onsdag kvällen. Orsak var fel i datasystemet .

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.