Nu kan du kommentera utkast till anslutningslinjenät i Kyrkslätt på bloggen

HRT har publicerat ett utkast om anslutningslinjenätet i Kyrkslätt på en blogg. Respons om utkastet kan lämnas fram till 9.12.

Utkastet beskriver hurdana förändringar det kunde ske på Kyrkslätt anslutningslinjer 171-174 under 2019. Med de föreslagna förändringarna vill HRT besvara kundernas önskemål och snabba upp anslutningsförbindelserna i Kyrkslätt.

Utkastet kan kommenteras fram till söndag 9.12.21018. HRT önskar att kommentarerna skrivs på bloggen. Alternativt kan du berätta din åsikt genom att skicka respons, ringa till HRT:s kundservice eller besöka HRT:s serivceställe för att berätta din åsikt om utkastet.

HRT:s planerare går igenom kommentarerna och granskar utkastet än en gång utifrån kommentarerna.

I planen granskas hur den nuvarande anslutningstrafiken kan utvecklas under gällande avtal och avtalsvillkor.

Bekanta dig med utkastet och kommentera det på bloggen: https://hslkirkkonummi.blogspot.com/  

Bloggen finns endast på finska.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.