Nya hållplatsnamn i HRT-området vid årsskiftet

Den 1 januari 2019 får vissa hållplatser i HRT-området nya namn. Bakgrunden till namnbyten är ofta t.ex. hållplatsens nya läge eller att det gamla namnet inte beskriver hållplatsen tillräckligt bra. Det finns över 4000 hållplatspar i HRT-området som alla har ett namn.

Förändringarna i Helsingfors

Spårvagnshållplatsen Caloniusgatan på Mechelingatan på linje 8 ändras till Arkadiagatan, en följd av att hållplatsen fått nytt läge efter renoveringen av Mechelingatan och att spårvagnarna inte längre stannar vid korsningen till Caloniusgatan.

Spårvagnshållplats Tolvskottsgatan på Skatudden på linje 4 ändras till Utrikesministeriet. Med hållplatsnamnet vill man fira utrikesministeriet som fyller 100 år i år. Dessutom är utrikesministeriet ett viktigt objekt i området och beskriver bättre hållplatsens läge.

Busshållplats Kyllikkiporten på Bölegatan får ett nytt namn Evabacken. Syftet med förändringen är att skilja busshållplatserna Kyllikkiporten från spårvagnshållplatser som ligger på andra sidan av polishuset på Böletået och som bilder en helt separat hållplatshelhet.

Busshållplatserna Rävgränden i Västra Hertonäs ändras till Rävlunden. Man kommer att göra också små språkliga ändringar i vissa finskspråkiga och svenskspråkiga hållplatsnamn.

 

Förändringarna i Vanda

Busshållplatserna Myllymäen koulu på Mårtensbyvägen och Tavastehusleden byter namn till Vandaforsens FBK, eftersom skolan är stängd och beskriver inte längre hållplatsens läge.

Busshållplats Selvägen byter namn till Selgränden.

Busshållplats Bergmästarevägen i Gruvsta får ett nytt namn Gruvfogdeparken.

 

Förändringarna i Esbo

Busshållplatserna Koirankorpi på Lahnusvägen byter namn till Hännikäinen.

 

Förändringarna i Tusby

Flera hållplatser i Tusby får ett svenskspråkigt namn på kommunens önskan, även om Tusby kommun officiellt är en enspråkig kommun. Avsikten är inte att hitta nya namn utan att använda gamla traditionella svenska namn, såsom Skavaböle (Hyrylä), Mariefors (Kellokoski), Nackskog (Nahkela), Finby (Lahela), Kvarnby (Myllykylä), Klemetskog (Ruotsinkylä), Tomasby (Tuomala) och Landsvägsbyn (Maantiekylä). Kommunens mål är att hålla de historiska svenskspråkiga namnen vid liv.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.