Presidenternas möte kan orsaka oväntade och omfattande störningar i kollektivtrafiken i huvudstadsregionen 15.-16.7

Mötet mellan Rysslands och USA:s presidenter den 16 juli kan orsaka omfattande störningar och förseningar i kollektivtrafiken söndagen den 15 juli och måndagen den 16 juli. Polisen kan inte av säkerhetsskäl berätta i förväg vilken rutt presidenternas bilkorteger kör och polisen har befogenheter att stoppa trafiken vid behov.

Vi önskar att passagerarna är ute i god tid och reserverar mer tid än vanligt för resor.

Aktuell information om hur mötet påverkar trafiken finns på Helsingforspolisens Twitter-konto.

Information om avvikelserna i kollektivtrafiken finns på HRT:s webbplats Hsl.fi samt på HSL:s Facebook-sida och Twitter-konto.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.