Risto Rautava blivit utsett till ny styrelseordförande för HRT

Rautavas period som ordförande sträcker sig till och med 2021.


HRT:s samkommunsstämma har utsett Risto Rautava (Saml.) från Helsingfors till HRT:s styrelseordförande på sitt möte på tisdag. Rautava tillträder omedelbart. Mandatperioden fortsätter fram till 2021.
Rautava har också tidigare fungerat som ordförande i HRT:s styrelse dvs. åren 2013-2017.

HRT:s samkommunsstämma beviljade avsked för den nuvarande ordföranden Tatu Rauhamäki. Han lämnar sitt uppdrag eftersom han har blivit utsett till direktör med ansvar för näringspolitik för servicebranschernas arbetsgivarorganisation Palta.

Risto Rautava är den nya ordföranden för HRT:s styrelse. Bild: Lauri Eriksson / HRT

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.