Vi har uppdaterat vår integritetspolicy

HRT har uppdaterat sin integritetspolicy för hantering och förvaring av personuppgifter samt punkt 10 i de allmänna resevillkoren. Vi har också uppdaterat våra användarvillkor för nättjänsten.

HRT behandlar och sparar personuppgifter på ett säkert och lagenligt sätt och förutsätter att samarbetspartner som behandlar eller förvarar HRT:s kunduppgifter gör det samma. Vi tar kundens integritet på största allvar i alla åtaganden för vår verksamhet.

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) träder ikraft den 25 maj 2018. HRT har uppdaterat sin integritetspolicy så att den följer den nya lagen och terminologin. Du kan bekanta dig med HRT:s dataskyddspolicy, dataskyddsbeskrivningar och tjänstevisa bestämmelser på HRT:s webbplats

https://www.hsl.fi/sv/dataskydd

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.