Ändringar i busstrafiken i Kyrkslätt

De största förändringarna är lanseringen av linje 172V samt förlängning av trafikeringstiderna för linje 173Z. Det viktigaste syftet med förändringarna är att snabba upp resorna mellan Kyrkslätt och Mattby. Avsikten är att förändringarna börjar gälla i mars.

Den nya busslinjen 172V kör i fortsättningen de avgångar som linje 172 Mattby (M) - Kantvik kört under rusningstid. Linje 172V kör från Kantvik via Kyrkslätt resecentrum direkt till Gesterby och vidare samma rutt som linje 172 via Masaby till Mattby metrostation. 172V kör endast på vardagar under rusningstider var 30:e minut.

Linje 172 kör i fortsättningen utanför rusningstider med en timmes mellanrum och ersätter avgångarna på den nuvarande linjen 173. Trafikeringstiden för linje 173Z, Mattby (M) – Obbnäs, utvidgas till dag-, kvälls- och veckoslutstrafik. Nu trafikerar linjen endast under rusningstider. I fortsättningen är linjens turintervall under rusningstider 30 minuter och utanför rusningstider 60 minuter.

Tack vare förändringarna blir restiderna under rusningstider kortare från Kantvik och Kolsarby till Gesterby samt också från Kantvik till Mattby. Restiden från Kantvik och Obbnäs till Mattby utanför rusningstider förkortas med 20 minuter. I och med linje 173Z finns det busstrafik i Tolls även i fortsättningen under lågtrafik. Resorna från Kantvik ock Kolsarby till Ravals och Lindal blir med byte.

HRT:s mål är att trafiken startar på måndag 4.3.2019.

Förändringarna har planerats i samarbete med invånare

Planering av förändringarna startades när Kyrkslätt kommun bad HRT att kartlägga busstrafiken i den nya situationen, när metrotrafiken till Esbo hade börjat och busslinjerna från Kyrkslätt i riktning mot Helsingfors hade blivit anslutningslinjer.

HRT har planerat förändringar i tätt samarbete med Kyrkslätt kommun och invånare. HRT skrev blogg där invånare i Kyrkslätt kunde kommentera planerna.

Invånarnas resvanor kartlades med en undersökning i höstas. HRT ordnade också en invånarpanel om linjenätsplaner.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.