Åtta busshållplatser i Helsingfors får ett nytt namn på söndag 31.3

Åtta hållplatser i Helsingfors får ett nytt namn vid mars-april. Namnbytet görs för att de bättre skulle beskriva närområdet.

Busshållplatserna ”Stockholmsgatan” (H1380 och H1381) får nytt namn ”Mejlans sjukhus”. Då har busshållplatserna samma namn som spårvagnshållplatserna som ligger i närheten. Också de nuvarande hållplatserna ”Mejlans sjukhus” (H1291 och H1292) på Paciusgatan får nytt namn ”Fölisövägen”.

Hållplatserna Bastuviken (H1408 och H1409) heter i fortsättningen Gert Skytte park dvs. de har fått sitt namn efter parken som ligger i närheten. Också hållplatserna Hertonäs hälsostation (H4766 och H4767) får nytt namn Igelkottsgränden, eftersom hälsostationens verksamhet har upphört.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.