Avbrott i HRT:s biljettförsäljning natten mot söndag 10.3

Det görs servicearbeten i HRT:s bakgrundssystem natten mot söndag 10.3 kl. 02-07. Under serviceavbrottet förekommer det avbrott i en del av försäljningskanalerna. HRT:s bildskärmar vid hållplatserna och stationerna samt Reseplaneraren visar inte realtidsinformation om kollektivtrafiken.

Följande försäljningskanaler är inte i bruk under avbrottet:

•biljettförsäljning i R-kiosker och i de övriga försäljningskanalerna
•de stora biljettautomaterna

Du kan köpa biljetter under serviceavbrottet:

•via HSL-appen (enkel-, dygns- och periodbiljetter)
•i kortläsaren (värdebiljetter)
•HRT:s enkelbiljettautomater
•Parkeringsautomaterna i Helsingfors (Helsingfors interna biljett, region- och närregion 3-enkelbiljetter)
•bussförarens försäljningsenhet (enkelbiljetter och 1 dygnsbiljetter med kontanter)

Om du reser under serviceavbrottet kl. 02-07, kan du också köpa enkelbiljetter i förväg eller ladda värde eller period på ditt HRT-kort. HSL-appen kan laddas ner till Android- eller iPhone-telefoner.

Mer information om appen finns här

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.