Besvara HRT:s resvaneenkät om anslutningslinjer på Drumsö

HRT utreder människornas resvanor på Drumsö med hjälp av en enkät. I enkäten betonas linjerna 20 och 21(B).

Du kan besvara enkäten fram till 15.9. Vi önskar att också personer som inte åker kollektivt besvarar enkäten. Det tar ca 5–10 minuter att besvara enkäten.

Vårt mål är att utveckla kollektivtrafiklinjenätet på Drumsö som baserar sig på metrotrafiken. I arbetet behandlas busslinjerna 20 och 21(B) men också linjerna 15 och 104 tas med.

Syftet med planeringsarbetet är hitta lösningar på de problemen i det nuvarande linjenätet och göra anslutningstrafiken smidigare. Vi utreder t.ex. möjlighet att förbättra linjernas pålitlighet genom ruttplaneringen.

Bloggen fungerar som officiellt interaktionskanal för invånarna. På bloggsidan har invånarna möjlighet att kommentera planerna och diskutera med HRT:s kollektivtrafikplanerare. Bloggen finns endast på finska. Om övriga sätt att delta i planeringen berättas senare i bloggen och i HRT:s egna kanaler.

Målet är att arbetet ska vara klart i slutet av 2019. De eventuella ändringarna i linjenätet genomförs under 2020.

Enkät

Blogg

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.