De flesta resenärerna är nöjda med utrop på spårvagnar och bussar

Införande av utropen som anger nästa hållplats på spårvagnarna och stomlinjernas bussar har varit en lyckad förnyelse. När HRT utredde resenärernas åsikter om hållplatsutrop ansåg över 60 procent av svararna att utropen underlättar att åka kollektivt.

När HRT frågade resenärerna om hållplatsutropen gör resandet enklare, var 64 procent av svararna helt eller nästan helt av samma åsikt. Endast 6 procent av svararna var av motsatt åsikt. 

Över 80 procent av svararna ansåg att utropen kommer lämpligt före den nästa hållplatsen. 60 procent av svararna ansåg att utropsrösten är behaglig och hälften tycker att volymen i utropen är lämplig. 

Utropen fick kritik bland annat för att volymen inte är tillräcklig hög på stomlinjernas bussar eller utropen kommer inte alls. HRT har börjat åtgärda problemen. 

Nästan 630 resenärer lämnade in sin åsikt om utropen. Enkäten genomfördes på alla spårvagnslinjer samt på stomlinjerna 550 och 560. 

Hållplatsutropen infördes sommaren 2018 på vissa spårvagnslinjer och på stomlinjernas bussar infördes utropen i höstas. HRT:s mål är att allt flera busslinjer får utropen under våren. 

 

Enkätsrapporten (på finska)

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.